Záhradníkov rok Február

Záhradníkov rok FEBRUÁR Február bol opäť atypický, teploty cez +10st, občas pri jasnej oblohe na košeľu.  V lese 15.2. snežienky, mrzlo občas iba v noci /cca 8x/, ďatle hlavou ako zbíjačka priklepujú celú zimu, ale teraz sa už štebotavce ozvali, aj bažant zakokrhá, v noci občas sova postraší. Aby sa dali pestovat planty /slovensky priesady/ […]

Záhradníkov rok JANUÁR

Záhradníkov rok Január Je čas novoročnych predsavzatí o riadeniípozitívnych zmien vo vlastnom živote, čo sa logicky prenáša aj na najbližšie okolie a v konečnom dôsledku na „upevnenie celosvetoveho mieru“… Pokúsim sa občasne zapisovať skúsenosti a skutočnosti v priestore Lesnej zahrady globálne, a v mojej mysli – lokálne. Keď budete reagovať, najlepšie konstruktívne, určite to dodá […]